Sabtu, Julai 11, 2009

Rombak Kurikulum

Dalam menyongsong perubahan zaman, pendidikan merupakan satu agenda penting yang menentukan hala tuju negara pada masa depan. Tidak dinafikan sistem pendidikan kita sering berubah-ubah untuk bergerak seiring dengan perubahan zaman. Namun demikian adakalanya perubahan itu agak lambat kerana kita memerlukan masa untuk membuat keputusan. Hal ini penting kerana sesuatu keputusan yang dibuat akan menjadi kayu ukur keberkesanan sesuatu dasar.
Kurikulum dalam sistem pendidikan hari agak sudah lama digubal. Berbanding dengan negara-negara maju, kurikulum kita agak ketinggalan. Sistem persekolahan kita juga masih jauh berbanding sistem di negara maju. Jadi, jika ingin seiring dengan negara maju, kita sepatutnya sudah bersedia untuk merombak kurikulum. Bagaimana? Kita bicara lagi nanti...

Tiada ulasan:

Lari ke Melaka